PL
Uslugi
Realizacji
Kariera
Kontakt
UA
EN
Standardy bezpiecznej pracy
Normy dotyczące bezpiecznej pracy
Planowanie i organizowanie prac budowlanych w bezpiecznym środowisku wymaga szerokiej wiedzy inżynierskiej, w tym przepisów prawnych. Aby Ci w tym pomóc, opracowano zestaw norm dotyczących bezpiecznych prac budowlanych. Ten zbiór wiedzy jest wynikiem doświadczenia i wieloletnich praktyk budowlanych firm objętych Porozumieniami Branży Budowlanej w Sprawie Bezpieczeństwa.
Poszczególne teczki zawierają informacje przydatne we wszystkich fazach projektowania, począwszy od planowania, poprzez organizację i wykonanie prac. Standardy obejmują takie prace jak wykopy, prace na wysokości, transport pionowy oraz organizację placu budowy. Niektóre materiały dostępne są w języku ukraińskim i rosyjskim. Normy są zalecane, aby pomóc w opracowaniu instrukcji, szkoleń i innych działań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem. Wszystkie materiały są naszą własnością intelektualną, dlatego prosimy o nieusuwanie opatentowanego znaku Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Przemyśle Budowlanym.
Liderem projektu grupy roboczej Porozumienia w sprawie bezpieczeństwa w przemyśle budowlanym jest MOTA-ENGIL C.E.

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia
1.0. PRACA SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNA
Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia
2.0. PRACA
NAD VISOTEM
Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia
2.1. PRACE WYSOKOŚCIOWE -
WYMAGANIA OGÓLNE
Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia
2.2.
RUSZTOWANIE
Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia
2.3. POMOSTY
ROBOCZE
Normy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być spełnione, aby zapewnić
2.4
STALI
Normy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być spełnione, aby zapewnić
2.5. PODNOŚNIKI
RUCHOME
Normy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być spełnione, aby zapewnić
2.6. PRACE
NA DACHACH
Normy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być spełnione, aby zapewnić
2.7. PRACY NA DUŻYCH WYSOKOŚCIACH, WIEŻACH
Normy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być spełnione, aby zapewnić
3.0. ROBOTY
ZIEMNE
Normy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być spełnione, aby zapewnić
3.1 WYKOPY,
DOŁY, ROWY
Normy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być spełnione, aby zapewnić
3.2
NASYPY
Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia
3.3 OKŁADZINY ŚCIENNE,
ŁĄCZNIKI NA PIÓRO I WPUST
Normy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być spełnione, aby zapewnić
4.2 POLECENIA WYKONANIA
PRAC, KWALIFIKACJE
Normy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być spełnione, aby zapewnić
4.1 PRACE PRZY
URZĄDZENIACH
Normy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być spełnione, aby zapewnić
4.0. PRACA Z URZĄDZENIAMI
ELEKTRYCZNYMI I SIECIAMI
Normy te obejmują minimalne wymagania, które muszą być spełnione
3.4 PRACA
W FUNDACJI
Normy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być spełnione, aby zapewnić
4.3. OCHRONA PRZED
PORAŻENIEM PRĄDEM
Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia
4.4. PRACY W POBLIŻU LINII
ENERGETYCZNYCH
Normy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być spełnione, aby zapewnić
4.5.SYSTEMY I URZĄDZENIA
ELEKTRYCZNE I
Standardy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być
5.0. PRACE ZWIĄZANE Z
RUCHEM DROGOWYM
Standard ten zawiera minimum wymagań,
jakie należy spełnić w zakresie
5.1. ZARZĄDZANIE RUCHEM
NA ZAMKNIĘTYM PLACU
Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia
5.5. KONTROLA
RUCHU
Normy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być przestrzegane w celu
6.2. PRACE W KANAŁACH,
STUDZIENKACH, WŁAZACH
Normy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być przestrzegane w celu
6.1. PRACE W ZBIORNIKACH I
KOMORACH
Normy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być przestrzegane, aby
6.0. PRACA W OBSZARACH
ZAMKNIĘTYCH I
Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia
5.2. ORGANIZACJA RUCHU NA
TERENIE BUDOWY LINII
Normy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być ...
5.3. ORGANIZACJA RUCHU NA
TERENIE BAZ SPRZĘTU I
Normy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być przestrzegane w celu
5.4. OZNAKOWANIE I
PROWADZENIE ROBÓT PRZY
Norma ta zawiera minimalne wymagania, które muszą być spełnione, aby zapewnić
7.0. MATERIAŁY
NIEBEZPIECZNE
Norma ta zawiera minimalne wymagania, które muszą być spełnione, aby zapewnić
7.1. MATERIAŁY SZKODLIWE,
TRUCIZNY
Normy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być przestrzegane w zakresie
7.2. NIEWYBUCHY AMUNICJI
ARTYLERYJSKIEJ I POCISKÓW
Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia
7.3.
ASBEST
Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia
7.4. PROMIENIOWANIE I
MATERIAŁY RADIOAKTYWNE
Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia
7.5. MATERIAŁY WYBUCHOWE
DO PRAC BUDOWLANYCH
Normy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być ...
8.0. PRACA W ISTNIEJĄCYCH
ZAKŁADACH
Normy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być przestrzegane w celu
8.1. MODERNIZACJA I
ROZBUDOWA
Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia
8.2. NAPRAWY I
ROZWIĄZYWANIE
Standardy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być
9.2. DOSTĘP I OCHRONA
TERENÓW BUDOWY
Normy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być przestrzegane w celu
9.1. ZAGOSPODAROWANIE
TERENU BUDOWY - PLAN
Normy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być przestrzegane w celu
9.0. PLAC
BUDOWY
Normy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być przestrzegane, aby
8.3. ZATWIERDZENIA I
POZWOLENIA NA PRACE W
Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić w celu zapewnienia
9.3. URZĄDZENIA
SANITARNE
Standard ten definiuje ścieżki komunikacyjne, czyli ...
9.4. DRÓG WEWNĘTRZNYCH,
WJAZDÓW, WYJAZDÓW I
Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia
9.5. OŚWIETLENIE PLACU
BUDOWY I MIEJSCA PRACY
Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia
9.6. TRANSPORT RĘCZNY I
MECHANICZNY - NORMY
Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia
9.7. MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
Norma ta zawiera minimalne wymagania, które należy uwzględnić przy
10.1. PLAN DOTYCZĄCY
ZAGROŻENIA
Norma ta zawiera minimalne wymagania, które muszą być spełnione...
10.0. PRZYGOTOWANIE PLACU
BUDOWY POD WZGLĘDEM
Z powodu braku porządku na budowach co roku wiele osób ulega wypadkom.
9.9.
CZYSTOŚĆ
Norma ta zawiera minimalne wymagania, które powinny być ...
9.8. ROZDZIELNICE
BUDOWLANE (CP)
Norma ta zawiera minimalne wymagania, które muszą być spełnione przy
10.2. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZNYCH PRAKTYK
Norma ta zawiera minimalne wymagania, które muszą być spełnione przy
10.3. DOKUMENTACJA
PODWYKONAWCÓW
Norma ta zawiera minimalne wymagania, które należy uwzględnić przy planowaniu
10.4.
PLANOWANIE BGM
Norma ta zawiera minimalne wymagania, które należy uwzględnić przy planowaniu
10.5. PRACA W WARUNKACH
ZIMOWYCH
Standardy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być
6.3. STUDZIENKI,
KRATY
Zapraszamy do kontaktu
Kariera
Copyright © Komanda
Made on
Tilda