Standardy bezpiecznej pracy

Normy dotyczące bezpiecznej pracy

Planowanie i organizowanie prac budowlanych w bezpiecznym środowisku wymaga szerokiej wiedzy inżynierskiej, w tym przepisów prawnych. Aby Ci w tym pomóc, opracowano zestaw norm dotyczących bezpiecznych prac budowlanych. Ten zbiór wiedzy jest wynikiem doświadczenia i wieloletnich praktyk budowlanych firm objętych Porozumieniami Branży Budowlanej w Sprawie Bezpieczeństwa.

Poszczególne teczki zawierają informacje przydatne we wszystkich fazach projektowania, począwszy od planowania, poprzez organizację i wykonanie prac. Standardy obejmują takie prace jak wykopy, prace na wysokości, transport pionowy oraz organizację placu budowy. Niektóre materiały dostępne są w języku ukraińskim i rosyjskim. Normy są zalecane, aby pomóc w opracowaniu instrukcji, szkoleń i innych działań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem. Wszystkie materiały są naszą własnością intelektualną, dlatego prosimy o nieusuwanie opatentowanego znaku Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Przemyśle Budowlanym.

Liderem projektu grupy roboczej Porozumienia w sprawie bezpieczeństwa w przemyśle budowlanym jest MOTA-ENGIL C.E.

bhp__images
 • 1.0. Praca szczególnie niebezpieczna

  Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przygotowania oraz prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych.

 • 2.0. PRACA
  NAD VISOTEM

  Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przygotowania oraz prowadzenia prac na wysokości. W przypadku pytań ...

 • 2.1. PRACE WYSOKOŚCIOWE -
  WYMAGANIA OGÓLNE

  Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac na wysokości.

 • 2.2.
  RUSZTOWANIE

  Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas eksploatacji rusztowań.

 • 2.3. POMOSTY
  ROBOCZE

  Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas eksploatacji pomostów roboczych.

 • 2.4
  STALI

  Normy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być spełnione, aby zapewnić bezpieczeństwo prac wykonywanych na drabinach lub z drabin.

 • 2.5. PODNOŚNIKI
  RUCHOME

  Normy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być spełnione, aby zapewnić bezpieczną eksploatację podnośników ruchomych na placach budowy..

 • 2.6. PRACE
  NA DACHACH

  Normy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być spełnione, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas organizacji i wykonywania prac na dachach.

 • 2.7. PRACY NA DUŻYCH WYSOKOŚCIACH, WIEŻACH, MASZTACH

  Normy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być spełnione, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas ...

 • 2.7. PRACY NA DUŻYCH WYSOKOŚCIACH, WIEŻACH, MASZTACH

 • 3.0. ROBOTY
  ZIEMNE

  Normy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być spełnione, aby zapewnić bezpieczeństwo przy przygotowywaniu i prowadzeniu wykopów.

 • 3.1 Wykopy,
  doły, rowy

  Normy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być spełnione, aby zapewnić bezpieczeństwo w związku z pracą w wykopach, dołach i rowach.

 • 3.2
  Nasypy

  Normy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być spełnione, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas budowy i eksploatacji nasypów.

 • 3.3 Okładziny ścienne,
  łączniki na pióro i wpust

  Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas eksploatacji rusztowań.

 • 3.4 Praca
  w fundacji

  Normy te obejmują minimalne wymagania, które muszą być spełnione, aby zapewnić bezpieczeństwo w związku z okładzinami ściennymi ....

 • 4.0. PRACA Z URZĄDZENIAMI
  ELEKTRYCZNYMI I SIECIAMI
  ENERGETYCZNYMI

  Normy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być spełnione, aby zapewnić ...

 • 4.1 Prace przy
  urządzeniach
  energetycznych

  Normy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być spełnione, aby zapewnić ...

 • 4.2 Polecenia wykonania
  prac, kwalifikacje
  uprawnień

  Normy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być spełnione, aby zapewnić ...

 • 4.3. OCHRONA PRZED
  PORAŻENIEM PRĄDEM.
  POMIARY OCHRONNE

  Normy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być spełnione, aby zapewnić ...

 • 4.4. PRACY W POBLIŻU LINII
  ENERGETYCZNYCH

  Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa w związku z pracami prowadzonymi w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych.

 • 4.5.SYSTEMY I URZĄDZENIA
  ELEKTRYCZNE I
  NISKONAPIĘCIOWE

  Normy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być spełnione,
  aby zapewnić ...

 • 5.0. PRACE ZWIĄZANE Z
  RUCHEM DROGOWYM

  Standardy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być przestrzegane, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas przygotowania i wykonywania prac na drodze

 • 2.7. PRACY NA DUŻYCH WYSOKOŚCIACH, WIEŻACH, MASZTACH

 • 5.1. ZARZĄDZANIE RUCHEM
  NA ZAMKNIĘTYM PLACU
  BUDOWY

  Standard ten zawiera minimum wymagań,
  jakie należy spełnić w zakresie
  bezpieczeństwa pracy podczas ...

 • 5.2. ORGANIZACJA RUCHU NA
  TERENIE BUDOWY LINII

  Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas organizowania i prowadzenia ruchu na budowie liniowej.

 • 5.3. ORGANIZACJA RUCHU NA
  TERENIE BAZ SPRZĘTU I
  WYTWÓRNI MAS
  BITUMICZNYCH

  Normy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być ...

 • 5.4. OZNAKOWANIE I
  PROWADZENIE ROBÓT PRZY
  RUCHU DROGOWYM

  Normy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być przestrzegane w celu zapewnienia

 • 5.5. KONTROLA
  RUCHU

  Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas kierowania ruchem.

 • 6.0. PRACA W OBSZARACH
  ZAMKNIĘTYCH I
  NIEBEZPIECZNYCH

  Normy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być przestrzegane, aby zapewnić ...

 • 6.1. PRACE W ZBIORNIKACH I
  KOMORACH

  Normy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być przestrzegane w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas organizacji i prowadzenia prac na zbiornikach...

 • 6.2. PRACE W KANAŁACH,
  STUDZIENKACH, WŁAZACH

  Normy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być przestrzegane w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas organizacji i wykonywania robót w kanałach ...

 • 6.3. STUDZIENKI,
  KRATY

  Standardy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być przestrzegane w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas organizacji i prowadzenia prac lagunowych...

 • 7.0. MATERIAŁY
  NIEBEZPIECZNE

  Norma ta zawiera minimalne wymagania, które muszą być spełnione, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas przygotowywania i wykonywania prac z niebezpiecznymi ...

 • 7.1. MATERIAŁY SZKODLIWE,
  TRUCIZNY

  Norma ta zawiera minimalne wymagania, które muszą być spełnione, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas kontaktu z materiałami niebezpiecznymi, w tym truciznami.

 • 7.2. NIEWYBUCHY AMUNICJI
  ARTYLERYJSKIEJ I POCISKÓW
  MOŹDZIERZOWYCH

  Normy te zawierają minimalne wymagania, które muszą być przestrzegane w zakresie bezpieczeństwa...

 • 7.3.
  ASBEST

  Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest oraz w trakcie innego ...

 • 7.4. PROMIENIOWANIE I
  MATERIAŁY RADIOAKTYWNE

  Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy z materiałami promieniotwórczymi i radioaktywnymi w budownictwie.

 • 7.5. MATERIAŁY WYBUCHOWE
  DO PRAC BUDOWLANYCH

  Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas stosowania materiałów wybuchowych na terenie budowy.

 • 8.0. PRACA W ISTNIEJĄCYCH
  ZAKŁADACH

  Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przygotowania oraz prowadzenia prac w czynnych zakładach pracy lub ich częściach.

 • 8.1. MODERNIZACJA I
  ROZBUDOWA

  Norma ta zawiera minimalne wymagania, które muszą być spełnione, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas remontu lub rozbudowy obiektów.

 • 8.2. NAPRAWY I
  ROZWIĄZYWANIE
  PROBLEMÓW

  Norma ta zawiera minimalne wymagania, które muszą być spełnione, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas napraw ...

 • 8.3. ZATWIERDZENIA I
  POZWOLENIA NA PRACE W
  ISTNIEJĄCYCH ZAKŁADACH

  Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa przy uzgodnieniach ...

 • 9.0. PLAC
  BUDOWY

  Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy.

 • 9.1. ZAGOSPODAROWANIE
  TERENU BUDOWY - PLAN

  Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić w zakresie bezpieczeństwa pracy podczas organizacji placu budowy.

 • 9.2. DOSTĘP I OCHRONA
  TERENÓW BUDOWY

  Standard ten zawiera minimum wymagań związanych z dostępem i zabezpieczeniem budów.

 • 9.3. URZĄDZENIA
  SANITARNE

  Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy organizowaniu pomieszczeń i zapleczy higieniczno-sanitarnych na terenach budów.

 • 9.4. DRÓG WEWNĘTRZNYCH,
  WJAZDÓW, WYJAZDÓW I
  CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH
  W OBIEKCIE

  Standard ten definiuje ścieżki komunikacyjne, czyli ...

 • 9.5. OŚWIETLENIE PLACU
  BUDOWY I MIEJSCA PRACY

  Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia właściwego oświetlenia placu budowy i stanowisk pracy.

 • 9.6. TRANSPORT RĘCZNY I
  MECHANICZNY - NORMY
  UDŹWIGU

  Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac transportowych.

 • 9.7. MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE

  Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac związanych z magazynowaniem i składowaniem

 • 9.8. ROZDZIELNICE
  BUDOWLANE (CP),
  PRZEWODY I KABLE
  ZASILAJĄCE

  Norma ta zawiera minimalne wymagania, które powinny być ...

 • 9.9.
  CZYSTOŚĆ

  Z powodu braku porządku na budowach co roku wiele osób ulega wypadkom. Wprowadzanie i utrzymywanie porządku na budowie....

 • 10.0. PRZYGOTOWANIE PLACU
  BUDOWY POD WZGLĘDEM
  BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY
  PRACY

  Norma ta zawiera minimalne wymagania, które muszą być spełnione...

 • 10.1. PLAN DOTYCZĄCY
  ZAGROŻENIA
  BIOLOGICZNEGO

  Norma ta zawiera minimalne wymagania, które należy uwzględnić przy opracowywaniu planu bezpieczeństwa ...

 • 10.2. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE
  BEZPIECZNYCH PRAKTYK
  PRACY (SBVR)

  Norma ta zawiera minimalne wymagania, które muszą być spełnione przy opracowywaniu Instrukcji Bezpiecznej Pracy (SWI).

 • 10.3. DOKUMENTACJA
  PODWYKONAWCÓW

  Standard ten zawiera minimum wymagań dotyczących dokumentów związanych zbezpieczeństwem i higieną pracy, jakie są wymagane od każdego podwykonawcy zakwalifikowanego do realizacji zadań ...

 • 10.4.
  PLANOWANIE BGM

  Norma ta zawiera minimalne wymagania, które należy uwzględnić przy planowaniu procesów produkcyjnych BGR - bezpieczeństwo i higiena pracy.

 • 10.5. PRACA W WARUNKACH
  ZIMOWYCH

  Norma ta zawiera minimalne wymagania, które muszą być spełnione, aby zapewnić bezpieczeństwo przy organizacji i wykonywaniu prac budowlanych, montażowych...

Zapraszamy do kontaktu